Back to all articles

720° voitti Lohjan sisäilman olosuhdeseurantapalvelun kilpailutuksen

Lohjan kaupungin keväällä toteuttaman kilpailutuksen tuloksena sisäilman laatua ryhdyttiin seuraamaan ja analysoimaan 720 Degreesin tuottaman, tekoälyä hyödyntävän järjestelmän avulla ensialkuun neljässä eri koulukohteessa. Ensikokemukset järjestelmän käytöstä ovat positiivisia: 720° sujuvoittaa kiinteistön ylläpitoa ja parantaa käyttäjäviestintää. Suunnitelmissa on jo laajentaa käyttöä edelleen ja taata näin kuntalaisten hyvinvointi ja viihtyisyys. 

Hankinnan kohteena paras palvelu sisäilman olosuhdeseurantaan

Lohjalla haluttiin löytää nykyaikainen ratkaisu kiinteistöjen ylläpidon ja huollon kehittämiseen. Olosuhteiden optimoimisen haluttiin olevan jatkossa entistä helpompaa ja nopeampaa, sekä ottavan huomioon tilankäyttäjien tiedontarpeen ja toiveet.  Tästä syystä sisäilman laadun takaamiseksi päätettiinkin kilpailuttaa nimenomaan olosuhdevalvontaan erikoistuneita palveluntarjoajia. 

Meille on edullista seurata sisäilmaa, ennakoida tulevaa ja rauhoittaa tilankäyttäjiä tarjoamalla heille oikeaa tietoa siitä, missä mennään. Haluamme tarjota tietoa, emme mutu-tuntumaa. Näin parannetaan vuorovaikutusta tilankäyttäjien ja meidän välillä sekä saadaan tietoa siitä, miten rakennukset käyttäytyvät”, kertoo tilapäällikkö Kari Komonen Lohjan tilakeskukselta.

720° Ratkaisun käytännöllisyys ja helppokäyttöisyys vakuuttaa 

Kilpailutukseen osallistuneista yrityksistä voiton vei 720° Degrees. Aalto-yliopiston ekosysteemissä vuonna 2012 perustetun yrityksen järjestelmä täytti kirkkaasti kaikki kilpailutuksen kriteerit. 720° Ratkaisu hoitaa olosuhdedatan keräämisen ja analysoinnin sekä pitää kiinteistön hallinnoijat ajan tasalla vaivattomasti, unohtamatta tilankäyttäjien tarvetta saada selkokielistä tietoa. Lohjalla on todettu järjestelmän soveltuvan hyvin arjen työhön.

“720° Analytiikan tarjoama visuaalinen tuki ja grafiikka on erinomaista, sitä on helppo esitellä ja lukea. Kun pystyy selkeästi näyttämään tiedot niin myös tilankäyttäjät ymmärtävät sen paremmin, kuin vain suullisesti kertomalla. Visuaalisuus auttaa ja tukee raportoinnissa ja viestinnässä”, Kari Komonen kehuu. 

Ensimmäisten koulukohteiden hyvät kokemukset kannustavat laajentamaan

Käyttöönotto Perttilän, Ojaniitun, Oinolan ja Kallhägenin koulujen tiloissa on sujunut hyvin. 720° Ratkaisu seuraa kouluissa kattavasti eri olosuhdetekijöitä ja lähettää automaattisesti ilmoituksen havainnoistaan kiinteistön ylläpidolle. Näin voidaan reagoida nopeasti, mikäli esimerkiksi huomataan, että ilmanvaihtoa tulisi säätää. Kiinteistön henkilökunta puolestaan voi nähdä olosuhdetiedot reaaliaikaisesti kohteisiin asennetuilta 720° Näytöiltä ja antaa niiden kautta palautetta. Ensimmäiset käyttökokemukset ovat ylittäneet odotukset. 

“Palaute on ollut positiivista. Käyttäjille on rauhoittavaa nähdä itse, että olosuhteet ovat hyvät. 720° tuottama avoimuus ja läpinäkyvyys edistää sisäilma-työtä täällä. Ja teillä palvelu toimii hyvin ja olette asiantuntevaa porukkaa”, toteaa Kari Komonen tyytyväisenä. 

Hyvien kokemusten johdosta olosuhteiden valvontaa laajennetaan jatkossa uusiin kohteisiin.  

 

Haluaisitko kuulla, miten sinun organisaatiosi voisi hyötyä sisäympäristön olosuhdevalvonnasta? Ota meihin yhteyttä.

Mikäli haluat tietää, miten 720° sisäympäristönvalvonta toimii, niin lue lisää täältä.

Similar articles