Back to all articles

Ajantasainen viestintä vähentää epätietoisuutta sisäilman laadusta

Ajantasainen viestintä lämpötilavaihteluista, ilmanvaihdosta ja ilmanlaadusta lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää koettua epävarmuutta työympäristön tilasta.

Epävarmuuden aiheuttamat haasteet ovat helposti vältettävissä

Kun työpaikalla särkee päätä, voi syy löytyä ilmanlaadusta. Tai univajeesta, vähäisestä vedenjuonnista, jumiutuneista hartioista – mahdollisia syitä on useita.

Kun sisäympäristön tunkkaisuus huolettaa tai henkilökunta raportoi lämpötilanvaihteluista, saattaa epävarmuus sisäilman todellisesta tilasta aiheuttaa tyytymättömyyttä. Siksi tarve turvallisuuden tunnetta lisääville faktatiedoille ja avoimelle viestinnälle on suuri.

Ajantasainen viestintä tabletin avulla

Informaatiotulvan keskellä sisäilma-asioista tiedottaminen saattaa hukkua muun viestinnän sekaan, ja aiheesta voi olla hankalaa viestiä ilman mitattavaa konkretiaa. Mikäli epätietoisuutta halutaan välttää, on ajantasainen tiedottaminen kuitenkin avainasemassa. Tilankäyttäjille suunnatun sisäisen viestinnän avulla edistetään tyytyväistä ilmapiiriä.

“Entä, jos tilan käyttäjillä olisi tabletti, joka kertoisi selkeää ja ajantasaista informaatiota sisätiloista?”

Tabletilta näkee reaaliaikaisen sisäilman tilanteen esimerkiksi lämpötilasta, ilmankosteudesta, hiilidioksidipitoisuudesta sekä VOC-tasoista. Kiinteistöjohdolla ja -huollolla on tämän lisäksi pääsy yksityiskohtaisempaan analytiikkaan, joka tukee päätöksenteossa ja ohjaa huoltotoimenpiteet juuri sinne, missä niitä tarvitaan.

Kommunikaatio kulkee ilman ylimääräisiä välikäsiä

Samalta tabletilta käyttäjät pääsevät antamaan palautetta kokemistaan sisäympäristön olosuhteista, jolloin kommunikaatio käyttäjien ja kiinteistöhuollon välillä kulkee ilman välikäsiä. Yhteisymmärrys lisääntyy, kun subjektiivisten tuntemusten rinnalle saadaan objektiivista dataa sisäympäristön laatuun vaikuttavista tekijöistä.

Enemmän tietoa, vähemmän huoltopyyntöjä

Esimerkiksi Verohallinnon kohdalla pysyvän laaduntarkkailun tuottama tieto on vähentänyt huoltopyyntöjä ja lisännyt myös yleistä luottamusta sisäilman laatuun.

720° -sisäilmavalvonta tuli Verohallinnolle ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun Helsingin uudesta Kluuvin toimipisteestä raportoitiin vetoa ja lämpötilavaihteluita, ja Järvenpäässä oli tarve remontin myötä lisääntyneen pölymäärän hallintaan.

Pysyvän laaduntarkkailun avulla huoltotoimenpiteet osataan nyt kohdistaa oikein, eikä epätietoisuus sisäilman tilasta aiheuta hämmennystä. Myös yhteisymmärrys kiinteistön omistajien ja käyttäjien välillä on lisääntynyt.

720° -sisäilmavalvonta

720° -sisäilmavalvonta on tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävä järjestelmä, jolla saadaan ajantasaista ja kokonaisvaltaista analytiikkaa kiinteistön sisäilmasta. Pysyvä valvonta tunnistaa automaattisesti mm. materiaalipäästöt, alhaisen ilmankosteuden, toistuvat hajut, lämpötilamuutokset, hiilidioksidin määrän sekä melutasoon vaikuttavat tekijät. Analytiikan avulla sisäympäristön tilasta ollaan aina ajan tasalla.

Ratkaisu voidaan asentaa mihin tahansa kiinteistöön, jonka sisäympäristön laatu halutaan pitää korkeana. Asiakkaidemme joukossa ovat esimerkiksi Verohallinto, Helen Oy, Newsecin Opus Business Park sekä YIT. Voit lukea niistä lisää asiakastarinoistamme.

Järjestelmän käyttöönotto sujuu nopeasti. Teemme aluksi kiinteistön esikartoituksen puhelimitse, minkä jälkeen toteutamme paikan päällä tilannekartoituksen ennen järjestelmän asentamista. Ensimmäiset mittaustulokset voidaan saada jo muutaman viikon kuluessa yhteydenotosta.

Lue lisää innovatiivisen 720° -sisäilmaratkaisun ominaisuuksista

Similar articles

720° Global Cleantech Ehdokas

Finnish 2017/18/08 News

720 Degrees on valittu yhdeksi kymmenestä suomalaisesta puhtaan teknologian kasvuyrityksestä, jotka pääsevät osallistumaan Global Cleantech Later Stage Award -kilpailuun. Voittajat valitaan kymmenestä…

Read article