Back to all articles

Kotimainen 720°-työkalu tuo uuden ulottuvuuden sisäilmamittaukseen

720° on Suomessa kehitetty seurantatyökalu, joka auttaa tunnistamaan sisäympäristön ongelmakohdat edistyneen teknologian avulla. Perinteisistä sisäilmamittauksista poiketen työkalu mahdollistaa sisäympäristön jatkuvan seurannan sekä huomioi myös tilassa toimivat ihmiset.

Toisinaan tekniikka ei riitä

720°-järjestelmä muodostuu kolmesta osa-alueesta: sisäympäristöä valvovista sensoreista, työntekijöiden palautteesta sekä selkokielisestä pilvipalvelusta, jossa analytiikkaa voi tarkastella millä tahansa laitteella, ajasta tai paikasta riippumatta.

720°:n langattomat sisäilmasensorit seuraavat reaaliaikaisesti kiinteistön lämpötilaa, suhteellista ilmankosteutta, hiilidioksidia ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä yhdisteitä. Lisäsensorien avulla ilmasta voidaan mitata myös pienhiukkasia, radonia ja muita sisäilman laatuun vaikuttavia kemiallisia tekijöitä. Sensorit huomaavat pienimmätkin muutokset sisäilmassa, mutta usein ongelmien todellinen syy on jossain aivan muualla.

Työn katkoksiin ja toistuviin poissaoloihin saattaa vaikuttaa esimerkiksi häiritsevä valaistus, vetoisa työpiste tai korkea melutaso, joista satunnaiset sisäilmamittaukset eivät kerro. On myös tutkittu, että stressi ja epäsuotuisa tilanne työtehtävässä saattavat pahimmillaan aiheuttaa vastaavia oireita kuin sisäilmaongelmat (Lahtinen, Sundman-Digert, Reijula, 2004: 143–149).

Ongelmien perimmäisten syiden löytämiseksi, työkalu kerää objektiivisen datan rinnalle työntekijöiltä palautetta heidän jaksamisestaan ja hyvinvoinnistaan. Näin epäjohdonmukaisuudet ovat tarkemmin havaittavissa kuin perinteisillä sisäilmamittauksilla.

Mittaa, tunnista ongelma, toimi

Kun sisäympäristöä tarkkaillaan kokonaisvaltaisesti, oireiden aiheuttajat on helpompi tunnistaa ja niihin on mahdollista reagoida nopeasti. Data auttaa myös oikean toimenpiteen valitsemisessa: onko ratkaisu mittava remontti, työntekijän työkuorman keventäminen tai kenties vain lämpötilan säätäminen. Sen lisäksi, että päätösten pohjaksi saadaan konkreettista dataa, tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia voidaan mitata ja arvioida pitkällä aikavälillä.

720° auttaa turvallisemman sisäympäristön luomisessa

Työkalua on testannut jo moni tunnettu toimija, kuten GE Healthcare. EHS Leader Merja Karevuo kertoo, että yritys otti 720°-ratkaisun käyttöönsä varmistaakseen turvallisen työympäristön sisäilman osalta. “Olemme seuranneet muun muassa sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet, varmistuaksemme siitä, että ne ovat aina hyvällä tasolla. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä 720 Degrees Oy:n palveluun”, hän toteaa.

Tutustu tarkemmin 720°-sisäilmavalvontaan: https://www.720.io/ratkaisu/

Lisätietoja: 

Rick Aller
Operatiivinen johtaja
720 Degrees Oy
+358 40 822 7580
rick@720.fi

Lähde:
Lahtinen M., Sundman-Digert C., Reijula K., (2004), Psychosocial work environment and indoor air problems: a questionnaire as a means of problem diagnosis Occup Environ Med;61:143–149.

Similar articles