Back to all articles

Paras tapa saavuttaa sisäilmastolle asetetut laatutavoitteet

Paras tapa saavuttaa laatutavoitteet on seurata sisäympäristön tilaa reaaliaikaisesti sisäilmavalvonnalla. Sen avulla huomataan tilassa tapahtuneet muutokset välittömästi ja voidaan puuttua niihin nopeimmiten. Tekoälyyn pohjautuva 720° -sisäilmavalvonta tekee ajantasaisesta seurannasta vaivatonta.

Sisäympäristön laatu entistä tärkeämpää

Sisäympäristön laadukkuuden merkitys terveydelle, viihtyvyydelle ja työn tuottavuudelle ymmärretään nykyään yhä laajemmin. Sisätilojen laaduntarkkailun tueksi on kehitetty sisäilmastoluokituksia ja sertifikaatteja, joiden avulla kiinteistössä voidaan asettaa tavoitteita ja seurata niiden saavuttamista. Yhä useammassa organisaatiossa halutaan osoittaa sisäympäristöön panostaminen hankkimalla kiinteistölle esimerkiksi S1-luokitus tai WELL-sertifikaatti, joka yleistyy Suomessa kiihtyvää vauhtia.

Sisäilmaston laatuluokitusten kärkeen päästäkseen on kuitenkin tehtävä töitä ja oltava ajan tasalla kiinteistön tilasta. Tekoälyyn, analytiikkaan ja täsmälliseen viestintään perustuva 720° -sisäilmavalvontamme on auttanut monia asiakkaitamme sisäilman tavoitteiden saavuttamisessa.

Korkein sisäilmaluokitus takaa yksilöllisen ja laadukkaan sisäilmaston

Sisäilmayhdistyksen laatima sisäilmastoluokitus on rakennusalalla laajalti käytössä. Vaikka kyseessä on vapaaehtoinen ohjenuora, käytetään sen tavoite- ja suunnitteluarvoja nykyään apuna lähes kaikessa toimitilarakentamisessa.

Sisäilmaston laatuluokat S1:stä alaspäin kertovat rakennuksen sisäympäristön olosuhteista. S2-luokan olosuhteita pidetään jo hyvinä, mutta S1-luokkaan pääseminen vaatii korkeampaa sisäilman laatua sekä sisälämpötilan ympärivuotista hallintaa. Luokituksissa määritellään tavoitearvot mm. lämpötilalle, hiilidioksidipitoisuudelle, ilman liikenopeudelle, pienhiukkaspitoisuuksille sekä melutasoille. Parhaan luokituksen saaneet rakennukset kykenevät puhtaaseen ilmaan, optimoituihin kosteus- ja lämpöolosuhteisiin sekä yksilölliseen sisäympäristön hallintaan.

  • S1 = Yksilöllinen sisäilmasto
  • S2 = Hyvä sisäilmasto
  • S3 = Tyydyttävä sisäilmasto (säädösten edellyttämä vähimmäistaso)

Esimerkiksi asiakkaamme Lindström Invest huomasi, että sisäilman laadulla on valtava merkitys heidän yrityspuistonsa käyttäjien hyvinvoinnille. Siksi he halusivat, että Kalasataman uusi yrityspuisto saavuttaa korkeimman S1-vaatimustason. Tavoiteltuun sisäilmastoluokkaan päästiin asentamalla kiinteistöön pysyvä 720°-sisäilmavalvonta, jonka tuottaman analytiikan avulla tiedettiin tarkalleen, mihin toimenpiteisiin kiinteistössä tuli keskittyä.

Vanhojen ympäristösertifikaattien rinnalle on Yhdysvalloista Suomeen rantautumassa kiinteistön käyttäjien terveyttä ja hyvinvointia korostava WELL-sertifikaatti, jonka avulla tavoitellaan työpaikan houkuttelevuuden ja tuottavuuden lisäämistä. WELL-luokituksen seitsemään kategoriaan kuuluvat ilma, vesi, valo, mieli, ravitsemus, kunto sekä viihtyisyys. 720°-sisäilmavalvonta mittaa reaaliaikaisesti ja tarkasti mm. sisäilman laadun, epätavalliset hajut, melutason sekä lämpötilavaihtelut, mitkä ovat merkittäviä tekijöitä työpaikan viihtyvyyden ja terveellisyyden kannalta. Seuraamalla kiinteistön tilannetta ja reagoimalla muutoksiin kiinteistöjohto voi varmistua, että sisäilmalle asetetut tavoitteet saavutetaan.

720° avulla huomataan tilan muutokset reaaliajassa ja voidaan pitää laatu jatkuvasti korkeana

720°-sisäilmavalvonta huomaa reaaliajassa, jos jotain outoa tai poikkeavaa on tapahtunut sisäympäristön laadussa verrattuna tavoitteisiin. Täten näihin voidaan puuttua nopeasti ja pitää kiinteistön laatu tavoitetasolla.

Muuttuneen sisäympäristön laadun taustalla voi olla monia asioita. Kyse voi olla esimerkiksi urakoitsijan ja tilaajan väärinymmärryksestä, säätövirheestä tai muusta toimintahäiriöstä. Tämä voi aiheuttaa esimerkiksi sen, että ilmanvaihto ei toimi kiinteistöautomaatiossa sovitulla tasolla ja CO2 tasot nousevat. Tällöin tieto tulee nopeasti 720° järjestelmän tietoon ja kiinteistöhuolto voi tarkistaa säätöjen tilanteen samantien ja huomata, jos kaikki ei ole niin kunnossa kuin pitäisi.

Myös sähköyhtiö Helen Oy on ollut tyytyväinen 720°-sisäilmavalvontaan. Tekoälyyn pohjautuva ratkaisu on Helenin talotekniikkapäällikkö Eero Paavilaisen mukaan aikaisempiin mittausjärjestelmiin verrattuna paitsi kattavampi ja nopeampi, myös helpompi ymmärtää ja soveltaa tuloksia käytännön huoltotoimenpiteisiin. Pysyvä valvonta on ollut sisäilman laadun kannalta sen verran kannattava investointi, että Helen on sittemmin ottanut sen käyttöönsä myös Hanasaaren toimipisteessään.

Näin 720°-ratkaisu varmistaa sisäilman korkean laadun

Pysyvä sisäilmavalvontaratkaisu on pilviteknologiaan ja koneoppimiseen pohjautuva mittausjärjestelmä, joka kerää informaatiota pienistäkin sisäympäristön muutoksista tilaan asennettujen antureiden ja tekoälyn avulla. Ratkaisussa yhdistyvät tekoäly, esineiden internet, mittausanturit, analytiikka sekä selkeä viestintä sidosryhmien kesken. Miljardit datapisteet muutetaan arvokkaaksi tiedoksi vain muutamien sekuntien kuluessa, joten kaikki tarvittava tieto on päätöksenteon apuna välittömästi. Käyttäjäystävällinen tablettinäkymä takaa saumattoman tiedonkulun ja ajantasaisen viestinnän sisäympäristön tilasta.

720° -ratkaisun ansiosta sisätilojen laadun ylläpitäminen on helpompaa kuin koskaan, sillä kalliit kertaluontoiset mittaukset ja kankeat korjausprosessit voidaan jättää historiaan. Kaikki tieto on reaaliaikaisesti sekä käyttäjien että kiinteistöjohdon saatavilla, ja analytiikka paketoidaan helposti luettavaan muotoon. Siksi sisäilman tavoitteisiin pyrkiminen on helpompaa ja nopeampaa, kun huoltotoimenpiteet osataan kohdistaa juuri sinne, missä niitä tarvitaan.

Miten sisäilmavalvonta toimii ja kenelle se sopii? Lue lisää innovatiivisen 720° -sisäilmaratkaisun ominaisuuksista.

Similar articles