Back to all articles

VOC-päästöt alas tekoälyn avulla

Pysyvän sisäilmavalvonnan avulla rakennus- ja sisustusmateriaaleista haihtuvien VOC-päästöjen monitorointi on nykyään helpompaa kuin koskaan.

Vaikka rakentamisessa käytettäisiin korkeimman M1-päästöluokituksen materiaaleja ja kaikki tehtäisiin oppikirjan mukaisesti, ovat sisäympäristön ensimmäiset käyttökuukaudet VOC-päästöjen kannalta kriittisiä. Lue, miten materiaalipäästöjä voi ehkäistä ja mitata tekoälyyn pohjautuvan 720° -sisäilmavalvonnan avulla.

Sisäympäristön materiaalipäästöt heikentävät ilmanlaatua

Hengitysilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, eli VOC-päästöjä (Volatile Organic Compounds) irtoaa rakennusmateriaaleista, kalusteista, tekstiileistä, maaleista ja pesuaineista. Varsinkin uudet materiaalit tuottavat päästöjä. Kaasumuotoiset VOC-yhdisteet ovat peräisin liuotin- ja raaka-ainejäämistä sekä valmistusprosessin reaktio- ja hajoamistuotteista.

Erilaisia VOC-yhdisteitä on satoja, eivätkä kaikki ole terveydelle haitallisia. Tietyt yhdisteet sekä usean eri kaasun yhdistelmät voivat kuitenkin aiheuttaa terveyshaittoja. Yleisimpiä liika-altistuksen oireita ovat silmien ja limakalvojen ärsytys sekä päänsärky. Jos henkilö on altistunut VOC-päästöille ennenkin, saa hän todennäköisesti muita herkemmin oireita. Yksilölliset erot tilan käyttäjien palautteissa kannattaa siksi huomioida huolella.

VOC-tasot korkeimmillaan kiinteistön ensimmäisinä kuukausina

Materiaalipäästöt ovat erityisesti uusien ja remontoitujen rakennusten vaiva. Päästötasoihin on kuitenkin mahdollista vaikuttaa aina rakennusvaiheesta valmistumisen jälkeiseen aikaan saakka. VOC-tasot ovat remontin jälkeisten kuukausien aikana korkeimmillaan, mutta optimoidulla ilmanvaihdolla päästöjen tulisi madaltua noin puolen vuoden sisällä rakennuksen valmistumisesta.

Monet sisäilmavalvontaa käyttävät asiakkaamme seuraavat kiinteistönsä VOC-päästöjä reaaliaikaisen 720° Analytiikan avulla. Esimerkiksi Verohallinnon tapauksessa sisäilmavalvonta paljasti uuden Kluuvin rakennuksen VOC-arvojen kohoavan öisin sen jälkeen, kun ilmanvaihtoa laskettiin ensimmäisen vuoden jälkeen. Aikaistamalla ilmanvaihdon aloitusta yölliset päästötasot saatiin laskemaan ennen työpäivän alkua.

“Uuden tuoksu” kielii haihtuvista materiaalipäästöistä

Moni tunnistaa niin sanotun uuden rakennuksen ominaistuoksun. Pelkkä haju ei kuitenkaan kerro tarpeeksi hengitysilman terveellisyydestä; haju on usein ensisijaisesti viihtyvyyshaitta. Kemikaalin hajukynnys on matalampi kuin se pitoisuus, joka aiheuttaa ihmisille ärsytystä. Terveysriskiksi haju muodostuu vasta silloin, jos sen taustalla on haitallisia yhdisteitä.

Epätavalliset hajut huoneilmassa tulisi kuitenkin aina selvittää. 720° -sisäilmavalvonta tunnistaa ja raportoi VOC-päästöjen lisäksi myös epätavalliset hajut, mistä on suuri apu tilanteen selvittämisessä.

Päästö- ja sisäilmaluokitukset VOC-tasojen ohjenuorana

Sisäilmayhdistyksen ja Rakennustietosäätiön laatimaan Sisäilmastoluokitukseen on sisällytetty vaatimukset myös VOC-päästötasoille. Korkeimpaan S1-sisäilmaluokitukseen päästäkseen huoneilman materiaalipäästöjen pitoisuudet on oltava alle 200 μg/m3.

Materiaalipäästöjen vähentäminen lähtee jo rakennusmateriaalien valinnasta; on suositeltavaa käyttää mahdollisimman paljon M1-päästöluokituksen saaneita materiaaleja. Materiaalien vähäpäästöisyyden takaava M1-merkki kertoo, että tuote on testattu huoneilmaan kulkeutuvien kemiallisten päästöjen osalta.

M1-luokitus erittelee materiaalit niiden VOC-pitoisuuksien mukaan, minkä vuoksi esimerkiksi pehmustetut työtuolitkin ovat saaneet omat päästörajansa. Siksi parhaaseen sisäilmaluokitukseen päästäkseen kannattaa kiinnittää huomiota myös työtuolien ja muiden kalusteiden valintaan. Päästöjä mitattaessa haasteena onkin tunnistaa, että mikä materiaali aiheuttaa pitoisuuksien nousun. 720° Analytiikka auttaa monitoroinnissa tarjoamalla yksityiskohtaista ja reaaliaikaista tietoa sisäilman laadusta.

720° -sisäilmavalvonta mittaa VOC-päästöt ja tarjoaa reaaliaikaista analytiikkaa

Tärkeimmät tekijät materiaalipäästöjen vähentämisessä ovat riittävä ilmanvaihto ja tilojen tuuletus ennen niiden käyttöönottoa. Myös sisätilan lämpötila ja kosteus kannattaa säätää VOC-päästöjen kannalta optimaaliselle tasolle, sillä liiallinen lämpö ja kosteus saattaa nostaa pitoisuuksia.

Tieto Oyj:n tapauksessa 720° Analytiikka osoitti, että saneerausten jäljiltä uusista materiaaleista haihtuvat VOC-yhdisteet olivat koholla. Ratkaisuksi kokeiltiin huuhtelua, eli kiinteistön ilmamassan vaihtamista öisin useampaan kertaan. Toimenpiteen avulla VOC-pitoisuudet laskivat merkittävästi. Nykyään henkilöstön oirehtiessa Tiedolla tarkistetaan automaattisesti sisäilmavalvonnan analytiikasta, löytyykö syy hengitysilmasta.

Tekoälyyn pohjautuva sisäilmavalvontamme tunnistaa epätavalliset hajut ja mittaa VOC-päästöt, sekä paketoi analytiikan helposti ymmärrettävään muotoon päätöksenteon tueksi. Ratkaisumme avulla kiinteistöjohto pysyy jatkuvasti ajan tasalla materiaalipäästöjen määrästä. Pitoisuuksien noustessa asiaan osataan reagoida nopeasti, ja reaaliaikainen analytiikka osoittaa välittömästi, onko tehdyistä toimenpiteistä apua.

Innovatiivinen valvonta- ja viestintäjärjestelmämme on uuden ajan ratkaisu materiaalipäästöjen mittaamiseen ja seurantaan. VOC-päästöjen lisäksi 720° Analytiikka mittaa ja raportoi reaaliajassa mm. ilmankosteuden, hiilidioksiditasot, lämpötilavaihtelut sekä melutason.

Lue lisää tekoälyyn pohjautuvasta sisäympäristön valvonta- ja viestintäratkaisusta

Similar articles

Yhteistyö Tieto Oyj:n kanssa

Finnish 2016/21/06 News

720°:n visio on parantaa ihmisten elämänlaatua. Olemme iloisia, että Tieto on valinnut meidät kumppanikseen, koska Tiedon vahvan pohjoismaisen verkoston kautta voimme vaikuttaa yhä useamman ihmisen e…

Read article